Sociální bydlení

Spolek se rozhodl pomoci na Osoblažsku se sociálním bydlením a připravil projekt „Sociální bydlení na Sádku v Dívčím Hradě“, který byl podpořen Integrovaným regionálním operačním programem (reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009613). V současné chvíli je vydáno stavební povolení ke stavbě bytového domu o 9 bytových jednotkách. K domu bude náležet přízemní budova, která bude sloužit jako kolárna, kočárkárna a „sklepy“ pro nájemníky sociálních bytů.

Časový harmonoram:

Jaro 2021

Zahájení stavby

Stavba samotná by měla započít na jaře 2021

Jaro 2021
Léto 2023

Ukončení díla

Dílo by mělo být dokončeno v létě 2023.

Léto 2023