Sociální bydlení

Spolek se rozhodl pomoci na Osoblažsku se sociálním bydlením a připravil projekt „Sociální bydlení na Sádku v Dívčím Hradě“, který byl podpořen Integrovaným regionálním operačním programem (reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009613). K domu bude náležet přízemní budova, která bude sloužit jako kolárna, kočárkárna a „sklepy“ pro nájemníky sociálních bytů.

Časový harmonogram:

2018

Vznik organizace

Nezisková organizace SÁDEK projekt, z.s. vzniká v polovině roku 2018 za účelem přípravy a realizace projektu výstavby sociálních bytů

2018
červen 2021

Předání staveniště zhotoviteli

Ve čtvrtek 10. června 2021 předal předseda našeho spolku zhotovitelské firmě Agist s.r.o. staveniště a stavba bytového domu s 9 sociálními byty může začít.

červen 2021
září 2021

Hrubá stavba

Koncem měsíce září 2021 bude ukončena 1. etapa výstavby bytového domu, kdy bude zhotovena hrubá stavba domu ukončená věncem pro instalaci krovu.

září 2021
duben 2022

Instalace střechy a výplní

Během podzimu a zimy 2021 a jara 2022 proběhne zhotovení střechy včetně krytiny a žlabů. Dále budou instalována okna a dveře a provedou se terénní úpravy okolo domu.

duben 2022
září 2022

Rozvody elektřiny, topení, kanalizace

Od května do září 2022 nainstaluje stavební firma rozvody elektřiny, topení včetně tepelných čerpadel a kanalizace včetně domovní čistírny odpadních vod. Současně budou probíhat práce na interiérech jednotlivých bytů (omítky, dlažby, obklady, parapety) a bude vystavěna kolárna.

září 2022
duben 2023

Dokončení domu

Na podzim a zimu 2022 a na jaře 2023 budou ve vnitřních prostorech dokončeny podlahy, osadí se dveře, naistalují kuchyňské linky včetně spotřebičů, interiérové dveře a provede se finální výmalba.

Na domě bude dokončena fasáda včetně instalace venkovních parapetů a svodů okapů a budou vybudována parkovací místa a další zpevněné plochy okolo domu.

duben 2023
30. 04. 2023

Konec výstavby bytového domu

K 30. dubnu 2023 musí být dům postaven a předán zástupcům našeho spolku. V květnu a červnu proběhne kolaudační řízení

30. 04. 2023
červenec 2023

Nastěhování nových nájemníků

Od července 2023 budou zbrusu nové sociální byty k nastěhování pro nové nájemníky 😉

červenec 2023