O společnosti

Nezisková organizace SÁDEK projekt, z.s. vzniká v polovině roku 2018 za účelem přípravy a realizace projektu výstavby sociálních bytů v místní části obce Dívčí Hrad – Sádek u Dívčího Hradu. Cílem spolku je vystavět a provozovat 9 sociálních bytů a pomoci tak skupinám obyvatelstva, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, nebo nyní bydlí v nevyhovujících podmínkách.

V roce 2020 přidává spolek mezi své vedlejší aktivity dotační management, kterým chce pomoci Osoblažsku v jeho rozvoji. Představitelé spolku se zaměřují především na přípravu projektových žádostí, studií proveditelnosti a projektové řízení v rámci krajských, národních i evropských dotačních výzev.

Mezi další, příležitostné, vedlejší aktivity spolku patří tlumočení a překlad z a do německého jazyka.pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí;

  • tlumočení a překlad z a do německého jazyka
  • pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
  • marketingové a propagační akce

Všechny finance vydělané vedlejšími aktivitami jsou zcela využity na hlavní činnost spolku, tj. příprava, výstavba a provoz sociálních bytů na Sádku v Dívčím Hradě.

Předseda spolku: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Naše historie

2018

Vznik organizace

Nezisková organizace SÁDEK projekt, z.s. vzniká v polovině roku 2018 za účelem přípravy a realizace projektu výstavby sociálních bytů

2018
2020

Dotační management

V roce 2020 přidává spolek mezi své vedlejší aktivity dotační management, kterým chce pomoci Osoblažsku v jeho rozvoji.

2020

Současnost

Představitelé spolku se zaměřují
především na přípravu projektových žádostí, studií proveditelnosti a projektové řízení v rámci krajských, národních i evropských dotačních výzev.