Projektový management

Představitelé spolku disponují bohatými zkušenostmi s přípravou a realizací projektů finančně podpořených z

  • Moravskoslezského kraje
  • Státního fondu životního prostředí
  • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Evropského sociálního fondu
  • Integrovaného regionálního operačního programu

Tyto zkušenosti nyní nabízí obcím, neziskovým organizacím, podnikatelům i vzdělávacím institucím, protože cílem spolku je pomoci celkovému socioekonomickému rozvoji Osoblažska.

V případě zájmu o konzultaci vašeho projektového záměru nebo žádosti o zpracování projektu či jeho příloh neváhejte kontaktovat SÁDEK projekt, z.s.